Frakcie, ktoré vznikli

Rebirth

Na východe sa nachádza osídlenie Rebirth, ktoré vedie Memento - foxling, ktorý je presvedčený o tom, že výpadok elektriny spôsobili magické sily. Snaží sa znovu zmechanizovat svet - obyvatelia vytvárajú stroje na parný pohon alebo dieselové agregáty, ktoré musia pracovať mechanicky. Preto Memento hľadá všetkých mechanikov v Neaverune, a snaží sa ich presvedčiť o potrebe technologického napredovania. Mágovia v tomto meste nie sú vítaní - akýkoľvek mág je pod neustálym dohľadom. Mágia, ako údajný dôvod blackoutu, je prísne zakázaná.
Memento ťa chce využiť na to, aby si našiel bájne miesto - elektrické mesto. Existuje mýtus, podľa ktorého sa v Nevaerune nachádza miesto, kde elektrika stále je. Práve toto miesto by mohol byť kľúč k navráteniu elektriny do Nevaerunu.

 

Originguard

Originguard je spoločenstvo menších miest na západe, ktoré vedie autokrat Sea'El, starší človek. Ako dieťa si pamätá deň, keď nastal veľký výpadok. Je presvedčený, že bohovia im dali znamenie, že si ich nevážime, a tak nás potrestali. Jeho honba za čímkoľvek, čo by mohlo znamenať technologický progres, ho posadla do morku kostí. Jeho dve dcéry - Rebela a Angela, sa starajú o vojenské výpady, ktoré majú na starosti zničiť čokoľvek, čo by malo znamenať návrat do čias, keď Nevaerčania boli závislí od elektrickej energie.
Sea'El ti dá za úlohu nájsť bájne elektrické mesto, pred tým, ako by ho našli mementovi vojaci. Potrebuje tvoju pomoc, aby bolo zabezpečené, aby sa elektrina nikdy nevrátila.

 

Solidare

Demokraticky vedená frakcia na juhovýchode, kde vládne kongres o 7 členoch všetkých rás (predovšetkým trpaslíkov), ktorí sú každých 5 rokov volený. Ich snaha diplomaticky jednať s ostatnými frakciami im zabezpečuje krehkú neutralitu. Viac ako o armádu alebo elektrinu im ide o vplyv a popularitu u obyvateľov. Majú vytvorenú sieť tajných agentov, ktorý spodrobne sledujú dianie v Nevaerune a v oboch frakciách. Aj úlohy, ktoré majú pre teba prichystané, sa nesú v tomto duchu.
Ohľadom bájenho elektrického mesta nemá senát nejaký významný plán. Ide mu o iné - aby si plnil úlohy ako Originguardu, tak aj Rebirthu - potrebujú byť totiž informovaný o plánoch oboch frakcií, a tak získať výhodu.

Poďme teda na začiatok hry - na prológ...