Mágia a scarlet

Mágia sa v Neaverune odvíja od 5 elementov - oheň, zem, vzduch, voda, krv. Je teda 5 škôl, v ktorých máš možnosť sa zdokonaľovať. Niektoré špeciálne vyššie kúzla potrebujú kombináciu niektorých elementov, resp. tie najsilnejšie aj všetkých 5.

Každá škola obsahuje istú formu ničivých, ochranných, vyvolávacích a nebojových kúziel.

Látka, ktorá zaručuje magické schopnosti, je scarlet - je to nerastná surovina. Kryštály, ktoré sa z rudy extrahujú, potom fungujú ako energetický zásobník pre tieto kúzla. Znamená to, že bez scarletu nie je možnosť čarovať. Čím zložitejšie kúzlo, tým viac energie zo scarletu treba. Samozrejme čím lepší mágom sa postava stane, tým efektívnejšie dokáže energiu zo scarletu využiť. Tieto extrahované kryštály sa dajú kúpiť, nájsť, vieš ich aj vyrobiť zo scarletovej hrudy. Majú rôzne veľkosti a teda aj rôzne množstvo magickej energie v sebe.

Scarlet neslúži len na kúzla, ale aj na očarovanie zbraní, a tým pridá špeciálne vlastnosti zbraniam. Nielen tým chladným ako meče, dýky, luky alebo štíty, ale aj samopalom, sniperkám, brokovniciam. Samozrejme aj zbroj môže byť takto očarovaná.

Scarlet sa využíval pred blackoutom v priemysle a bol aj v mnohých prístrojoch. Elfovia mali hybridné aeromobily, ktoré používali scarlet na nižšiu a ekologickú spotrebu. V mnohých implantátoch sa nachádzal scarlet. Aj k miniaturizacií došlo práve vďaka supravodivosti scarletových vlákien. A samozrejme sa používal aj v medicíne.

Jediná nevýhoda scarletu je jeho obmedzené množstvo a nákladné získavanie tejto rudy. Trpaslíci mali na scarlete založenú ekonomiku, a ich obrovské bane, ktoré sa nachádzali v útrobách zeme pod horami, boli napájané atómovou elektrárňou.

Poďme sa teraz pozrieť na jednotlivé rasy...