Originguard Quests

Sea'El a Originguard ti dáva mnohé úlohy, pri ktorých máš vypátrať nejaké porušenie zákazu technológií, a zničiť ju. Carillo, tvoj spoločník, je vhodný na tieto questy.

Väčšinou môžeš technológiu zničiť, alebo naopak technológiu ponechať a zakryť stopy - väčšina osád a obyvateľov ju totiž chce používať tajne. Nie vždy to je také jednoznačné, ale vo výsledku sa týmito drobnými rozhodnutiami chystáš na rozuzlenie budúcnosti Originguardu. Čím viac bude pri tvojich questoch Carillo, tým viac ho vieš ovplyvniť. Keď Carillo napríklad vidí, že osadníci trpia, lebo im chýba čerpadlo na studňu, začne si uvedomovať, že prísny zákaz technológií je skôr Sea'Elovou posadnutosťou ako racionálnym dôvodom.
 


 

V rámci hlavného questu natrafíš na Rebelu. Podla toho či jej pomôžeš alebo nie, sa bude k tebe v budúcnosti správať. Jej reputáciu si ale vieš získať aj drobnými Side questami. 

Rebela plní rozkazy svojho otca. Je mu verná. Rozhodnutiami pri niektorých questoch máš možnosť ale ju presviedčať o prehnanej posadnutosti zničiť všetko, čo je technologické. Rebela ta presviedča - poukazuje na to, ako predošlí ľudia ničili prírodu, ako zbytočne hubili niektoré zvery, ako ničili aj seba samých. Môžeš poukázať na pokrytectvo Sea'Ela, ktorý síce toto isté tvrdí, ale na druhej strane využíva všetky technológie spojené so zbraňami - pušky, bomby, raketomety, dokonca aj bojové vozidlo.

Rebelu nepresvedčíš o potrebe technológií. Vieš však dospieť ku drobnému kompromisu, kedy Rebela je ochotná niektoré základné technológie ľuďom ponechať. Nemôžeš ale vo všetkom vyhovieť ľuďom (Napríklad v queste, kde máš jednej tažobnej osade ponechať rýpadlá a ťažobné stroje. Tie totiž, ako zistíš, príliš ničia horu, kde sa ťaží cement. Osadníci chcú stroje alebo nič, žiaden kompromis. Ak sa pridáš na stranu osadníkov, Rebelu si tým neziskaš).

Ak si ju nakoniec získaš na svoju stranu, a zároveň nepomáhaš Angele, Rebela nakoniec bude ochotná pokúsiť sa zosadiť Sea'Ela - po dobrotky. 

Ono to tak nepôjde, takže sa rozhodne presvedčiť všetkých jeho najbližších pracovníkov (alebo ich vydierať, bližšie vysvetlím v úlohe Solidare).

Keď presvedčíš dostatok ľudí, vieš Sea'Ela donútiť vzdať sa trónu. Lenže na konci musíš poraziť Angelu, ktorá samozrejme s vami nesúhlasí, a pokúsi sa uvoľnené miesto obsadiť násilím. 

 

Keď už spomíname tú Angelu, poďme sa na ňu pozrieť bližšie.

Angelu stretneš prvý krát v rámci hľadania dešifrovacých kľúčov. Angela je za zachovanie technológie - pochopila, že osadníci technológiu potrebujú. Taktiež neverí Sea'Elovmu náboženskému presvedčeniu.

Angela si je vedomá, že Sea'El ani pri najmenšom nebude chcieť dobrovoľne prenechať miesto jej. Preto začne budovať armádu, aby sa vedela Sea'Elovi postaviť. Ak by si to chcel riešiť diplomatickou cestou, nemáš ako - Rebelu a Angelu dohromady nedáš, a Sea'El odmieta taký zásadný obrat v postoji k elektrine a technológiám. Dopad občianskej vojny vieš minimalizovať presvedčením niektorých najbližších pracovníkov Sea'Ela, vrátane Carilla, prípadne už spomínaným vydieraním. 

Vo výsledku ale musíš s Angelou zaútočiť na Sea'Ela, a postaviť sa aj Rebele, ktorá odmieta vydať svojho otca Angele.

Sea'Ela musíš zabiť, ale Rebelu vieš ušetriť, ak si jej pomohol v úlohe O Sister, where are thou. Rebela sa na vašu stranu nepridá, ale ak prežije, odíde žiť na západ do jednej osady.

Ak si plnil úlohy Solidare (pri ktorých musíš hrať na obe strany), alebo si sám od seba pomáhal zároveň aj Rebirthu, Angela ťa po obsadení trónu zradí. No, zradí… jednoducho ťa jej stráž ovalí po hlave a a zatvorí na týždeň do väzenia s tým, že po týždni dostaneš status odpadlík - si vyhostený z Originguardu za napomáhanie druhej strane. Angele to prezradil Jónsi, ktorý ťa týmto definitívne opustí. Ak si dobrý kamarát s Carillom, ten ťa tajne prepustí na druhý deň.

 

A čo, keby si chcel pomáhať samotnému Sea'Elovi? Aj to je samozrejme možné. Môžeš mu nahlásiť Angelinu snahu zradiť ho, a poskytnúť jej falošnú nádej, že sa jej to podarí. Sea'El ti dá za úlohu infiltrovať sa do Angelinej skupiny, a sabotovať jej vznikajúcu armádu. Rebela sa proti svojej sestre nebude chcieť postaviť, ale stojí za otcom - je na vážkach, čo robiť. 

Sea'Ela nepresvedčíš o potrebách technológie - je už príliš starý a zradikalizovaný na to, aby zmenil názor. Postupne, ako vidí, že Angela ho chce zradiť, a Rebela nechce pomôcť, začne byť viac paranoidný. Nakoniec ti dá za úlohu zabiť obe jeho dcéry - nepovie to takto priamo, ale chce, aby ich jeho oko už nikdy nespatrilo. Máš možnosť ich presvedčiť, aby obe zmizli - Rebelu stačí slovne, Angelu musíš poraziť v boji s jej armádou. Keď obe dcéry zmiznú, alebo ich zabiješ, Sea'El ostane sám, posadnutý a o to viac presvedčený o svojej pravde zničiť všetko technologické.

 

Poďme sa pozrieť na osud Rebirthu...